Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων ΠΑ των σπουδαστών/τριων του Τμήματος Οπτικής-Οπτομετρίας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος, 2012 - 15:00 to 16:30

Σας ενημερώνουμε για την παρουσίαση των Τεχνικών Εκθέσεων των σπουδαστών/τριών που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση του Τμήματος Οπτικής- Οπτομετρίας στις 13/09/2012 ώρα 15:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal