Ημερίδα για Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος & Μαθησιακές Δυσκολίες

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 3 Νοέμβριος, 2012 - 11:00 to Κυριακή, 4 Νοέμβριος, 2012 - 15:00

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal