Ανακοίνωση για το Τμήμα Λογιστικής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος, 2012 - 10:30

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής και τους φορείς απασχόλησης ότι οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης του τμήματος, μέσω του ΕΠΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ), για τον Ιδιωτικό Τομέα έχουν καλυφθεί.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal