3 θεσεις Πρακτικής Άσκησης στη Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Η Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Μηχανολογικό) με έδρα Σταγείρων 23, 26334 Πάτρα (παραπλεύρως ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

προσφέρει τρεις (3) θέσεις για Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων  όπως παρακάτω:

1 θέση ΠΑ για φοιτητή/τρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

ή

1 θέση ΠΑ για φοιτητή/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

ή

1 θέση ΠΑ για φοιτητή/τρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή

1 θέση ΠΑ για φοιτητή/τρια του Τμήματος Λογιστικής

ή

1 θέση ΠΑ για φοιτητή/τρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

 

Πληροφορίες

Κα Καραμπάτσου Βασιλική, τηλ. : 2613620450

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal