Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων Τμήματος Μηχανολογίας

Έκτακτη παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων Τμήματος Μηχανολογίας την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, ώρα 10.00-11.00 π.μ.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal