Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Επιχορηγούμενες από το ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Ιδρύματος ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση και με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για έναρξη ΠΑ στη γραμματεία του Τμήματος Σπουδών έως το 1ο δεκαπενθήμερο του προηγούμενου μήνα από τον μήνα έναρξης.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες

Για το ακαδ. έτος 2018-2019 δείτε τον προγραμματισμό των θέσεων ΠΑ ανά μήνα και Τμήμα σπουδών ΕΔΩ

Δείτε τον Κανονισμό ΠΑ ΕΔΩ

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal