Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης AIESEC

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.upatras.aiesec.gr 

και στα συνημμένα αρχεία

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal