Αποτελέσματα καταταξης φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/12/2020

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της κατάταξης των φοιτητών της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/11/2020.

Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα

Τμήμα ΗΜΜΥ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal