Αποτελέσματα καταταξης φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/11/2020

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της κατάταξης των φοιτητών  της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/11/2020.

Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα

Τμήμα ΗΜΜΥ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Τμήμα ΗΜΜΥ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ)

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal