ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. Κατασκευαστική εταιρεία Η/Μ κατασκευών και εγκαταστάσεων (με προοπτική μόνιμης απασχόλησης)
2. Μελετιτική εταιρεια Η/Μ
3. Εταιρεία Πετρελαιοειδών στο Τμήμα Συντήρησης
Πληροφορίες Στέφανος Τσινόπουλος

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal