Ανακοίνωση για το Τμήμα ΕΣΠΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ότι λόγω των καταλήψεων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση έως 26.02.13 για το μήνα Μάρτιο 2013.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal