Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής ότι διατίθεται μία θέση Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό.

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal