Ανακοίνωση για τους σπουδαστές/στριες του Τμήματος Μηχανολογίας

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολογίας ότι οι εβδομήντα (70) διαθέσιμες θέσεις για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω του προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου κατά τον μήνα Μάρτιο 2012.

Επίσης, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2012 καλύφθηκαν και οι επτά (7) διαθέσιμες θέσεις του Δημόσιου Τομέα. 

Η υπεύθυνη Π.Α.

Μουζακίτη Αλίκη – MSc.

Καθ. Εφαρμογών

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal