Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/11/2020

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/11/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει:

  1. Να διαβάσετε προσεκτικά την Πρόσκληση όπου αναφέρεται η διαδικασία της αίτησης.
  2. Να συμπληρώσετε και να καταθέσετε τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την Πρόσκληση.

Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα έντυπα

Τμήμα ΗΜΜΥ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Τμήμα ΗΜΜΥ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal